Henkinen oppiminen perustuu suoralle kokemukselle eikä vakaumukselle.

Please click on the photo to read the teacher's biography! 

 
Tibor Ujlaky

Tibor Gy. Ujlaky on on välittänyt tiibetiläistä healing -tekniikkaa melkein 20 vuoden ajan ja on tullut opettajaksi tuhansille seuraajille, jotka ovat saneet takaisin fyysisen, emotionaalisen ja mentaalisen terveytensä harjoittamalla tätä menetelmää ja hänen opetuksiaan.

21 vuoden ikäisenä, kokiessaan voimakkaita syviä henkisiä oivalluksia, hän tunsi, että hänen elämänsä oli muuttunut. Tämän muutoksen seurauksena hän päätti auttaa myös muita ihmisiä.  Hän on valinnut ohjata heitä initioimalla tähän pyhään menetelmään. Tällä tekniikalla olemme oppineet itsensä toteuttamisen tärkeyden itsensä parantamisen avulla. Hän on aina opettanut innostuneesti meitä seuraajiaan ennaltaehkäisemään epämiellyttäviä tilanteita, mutta myös parantamaan menneitä kärsimyksiämme, jotka ovat ajan myötä ,aiheuttaneet sairauksia sekä luoneet tuhoisia mentaalisia ja emotionaalisia ohjelmia.

Opettajan läsnä ollessa monet hänen seuraajistaan ovat saavuttaneet syvän meditatiivisen tilan kokien puhtaan tietoisuuden luonteen.  Tässä täydellisessä tilassa me tulemme tietoiseksi olennaisista elämän piirteistä, josta seuraa tärkeitä muutoksia elämäämme.

Hänen arvokkain tukensa on, että hän on opettanut meidät auttamaan itseämme, riippumatta siitä, missä olemme, ilman ulkoista lähdettä. Sen lisäksi hän on opettanut meidät auttamaan toisia tarvitsevia.

Kaiken kaikkiaan ihmiset tulevat oppimaan tiibetiläisen healing tekniikan uteliaisuudesta, he kokevat sen ja valitsevat pysyä hänen rinnallaan.

”Oi munkit ja pyhimykset

niin kuin kultaseppä hallitsee kultansa

sulattaen, takoen ja  muotoillen sitä

sinun pitää testata sanojani eikä vain hyväksyä niitä

vain siksi että minä sanoin ne.”

Spiritual learning it is based on direct experience and not on conviction

Tibor Gy. Ujlaky has conveyed the Tibetan Healing Technique for almost 20 years and has become the Teacher and Spiritual Guide of thousands of disciples who have regained their physical, emotional and mental health by practicing the method and following his teachings.

By the time he turned 21, while experiencing some powerful and profound spiritual realizations, he felt that his life had changed. Following his transformation, he decided to help other people too. He has chosen to guide them through the path of initiation in this sacred method.

 Based on his teachings we learned the importance of self-accomplishment through self-healing. He has always heartened us, his disciples, to work intensively in order to prevent unpleasant situations, but also with the purpose of healing our past sufferings which, over time, have created diseases and destructive mental and emotional programs.

 In the presence of the Teacher, many of his disciples have accessed a profound state of meditation, experiencing the pure nature of consciousness. In this perfect state, we became aware of essential life aspects, followed by important shifts in our lives.

 His most precious support is that he has taught us how to help ourselves, regardless of where we are and without using any outer source. Furthermore, he has taught us how to help others in need.

 Altogether, people come to learn the Tibetan Healing Technique out of curiosity, they experience it and they choose to remain by his side.

 "Oh monks and sages,

As the goldsmith controls his gold

by thawing, beating and tucking it,

You should test my words not just accept them

only because I said so ..."    

 Buddha

Buddha

 
 
Petra Penciulescu

From a very young age I started asking myself a lot of existential questions. I had a challenging childhood which led me to start my spiritual journey when I was only 13. I wasn’t able to understand all the “ways” of this world. The lack of integration caused a lot of suffering within myself.  At the age of 17 I had the honor  and the privilege to find the Prananadi Technique which completely transformed and changed my life. Slowly in time I received the answers to all the questions that I ever had, through the wisdom of the Master’s teachings and through all his shared experience. At the same time due to the Master’s guidance the fire that I needed to be able to practice continuously was sustained. The Master always says: “Do not believe what I tell you, just experience through practice.” Only then, when you start practicing you can truly understand the essence of his words.

Having the opportunity of becoming a professor is a great responsibility and at the same time a great honor and chance to help and to guide others on the spiritual path. I hope that I can be worthy of this important task.  

In this lifetime I had the unique chance of meeting my Master and also great positive karmic imprints to be able to be by his side, deepening the knowledge. I have learned a lot from him, more than I could have ever imagined in my life.

His presence is a true blessing and I am very grateful for all the support that I received from him. I am grateful for all the teachings and all the knowledge that he shares with us.  He is a wise and kind Master, that dedicated his entire life to helping guide others towards their own freedom on the spiritual path.  Thank you Master for giving me the great opportunity to also share this technique with others and to be a part of the bigger plan. I will be forever grateful for every act of kindness that you have shown me. Thank you for all your trust and support. Thank you for pouring upon us all your wisdom.  With humbleness I thank you for dedicating your existence in order to help us all to reach enlightenment and liberation. I bow in gratitude before the Divine and the Line of Masters for giving  me this wonderful gift (this life). I will not let it go to waste.