Ihmisrodun maanpäällisistä alkuajoista lähtien tiedon laadussa ja määrässä on ollut eroja yksilöiden, ryhmien ja kansallisuuksien välillä. Myös kyvyissä saadun tiedon soveltamisessa on ollut eroja.

Henkilökohtaisella tasolla hankittujen kykyjen kokonaisuudella, tässä elämässä ja kertyneille edellisistä elämistä, on johtava rooli olemassaolossamme. Myös silloin, kun haluamme parantaa fyysistä olemassa oloamme, meidän tulisi mitä ilmeisimmin hyötyä kaikista saatavilla olevista lähteistä ja tiedoista, jotka johtavat tietoisuuden nousuun.

Siksi tarvitsemme tätä tietoa, joka voi auttaa meitä helpottamaan fyysistä olemassaoloamme ja myös nostaa mentaalista tietoisuuttamme. Prananadia on käytetty tämän saavuttamiseen muinaisista ajoista lähtien ja se on yksi niistä teistä, jotka johtavat sellaisen tiedon lähteille.

Dharman kieli

Ihmismielen prosessi toimii joko visuaalisten mielikuvien – nimittäin kirkkaiden valomallien – tai sanoihin kytkeytyneiden käsitteiden – nimittäin ääniyksiköiden- avulla. Ihmismielen mentaalinen todellisuus on näiden prosessien peilautumista. Eräs muinainen tiibetintantrinen harjoite todentaa, että kirkkaat valomallit ja äänikvantit, joita Kosminen Tietoisuus lähettää, luovat ainutlaatuisen ja harmonisen merkkijärjestelmän, joka on syvässä harmoniassa ihmistietoisuuden tiettyjen voimien, luonteen ominaisuuksien ja kykyjen kanssa.

Kutsutaanpa tätä merkkisysteemiä Dharmakieleksi. Tämä kieli saattaa auttaa hahmottamaan syötteenä tulevia, luomiseen liittyviä informaation perusosia ihmisen syvimmissä tietoisuuden kerroksissa. Tämä tieto on yhdistetty Prananadi - tekniikassa. Dharmakielen oppiminen ei ole vain älyllistä aktiviteettiä; tämä valaistumisen tekniikka sisältää keskittymistä, askel askeleelta meditaatiota ja kontemplointia kiiveten siten tietä paratiisilliseen elämän tilaan.

Kun tekee työtä näiden muinaisten valo- ja ääniyksiköiden kanssa, saattaa oppia aktivoimaan nuo energeettiset kentät, jotka ovat yhdenmukaisia ihmistietoisuuden perusjärjestelmän kanssa.

Kun olemme meditaatiossa, tekniikka auttaa meitä luomaan tietoisuudessamme enrgiakentän, jota kutsutaan Buddhakentäksi, jonka kautta saamme oivalluksia kauan aikaa sitten unohtuneista henkisistä periaatteista. Tämä erityinen energiakenttä auttaa tunnistamaan ja askel askeleelta luomaan uudelleen perusterveyden mallin.

Lopuksi: Kosmisen Tietoisuuden vuodattuminen, joka on kätketty Dharman kieleen muistuttaa Tietoisuutta sen perustavaa laatua olevasta  itsensä täydellistäjänä. Prananadi -tekniikka vie  askeleet tämän prosessin polulle.

 
Usein Kysytyt Kysymykset
Miten voin hallita menetelmää?
Tieto rakentuu monelle tasolle. Yleensä, kurssin ja initiaation jälkeen, tieto syvenee, jos oppilas käyttää kaiken oppimansa. Prananadi-oppilas voi käydä kurssilla tai ohjatussa istunnossa, joka kuukausi, jotta hän pystyy sisäistämään menetelmän. Mutta ensin pitää hallita healing-menetelmän 1. taso. Kun on valmistunut 2+-tason kurssilta, voi osallistua reinkarnaatio-menetelmän 1.tasolle.
Voinko Prananadissa oppia enemmän kaukoidän filosofiaa?
Prananadissa emme opiskele filosofiaa. Teoria antaa yhteenvedon opituista menetelmistä ja initioinneissa saatujen energioiden käytöstä. Kun oppilas vähitellen oppii hallitsemaan Prananadi-menetelmän, hän voi kehittää itsessään maksimaalisen tietoisuuden potentiaalin ja sitä kautta oppia ymmärtämään Samsara- ilmiön.
Mikä on Prananadi-opetuksen päätarkoitus?
Prananadi-opetusten avulla nadit (energiakanavat, joiden kautta olemme yhdistyneet luotuun) puhdistuvat ja energiakentät järjestäytyvät uudelleen. Palaamalla alkutilaamme pystymme vapauttamaan tietoisuutemme kahleista, ja näin saavutamme äärimmäisen terveydentilan.