HEALING-TERVEYTESI ON KÄSISSÄSI 

Healing, paraneminen tarkoittaa ihmisen uudelleen organisoimista kaikilla tasoilla. Tämä prosessi sisältää erilaisten energeettisten laatujen käyttöä. Kun tasapaino on luotu uudelleen kaikilla tasoilla käyttäen Prananadi- menetelmää, parannettava huomaa edullisia muutoksia elämän laadussaan. Tuloksena henkilöstä tulee terveempi ja onnellisempi.

Jos ensimmäisen tason tekniikoita sovelletaan systemaattisesti muihin ja itseemme, voimme tulla lisääntyvässä määrin tietoiseksi syistä, jotka ovat luoneet sairaudet, joista kärsimme ja meistä tulee enemmän ja enemmän tietoisia karmisista psykosomaattisista yhteyksistä, jotka meitä hallitsevat. Emme voi erottaa henkistä kehitystämme terveytemme paranemisesta. Tällä tavoin henkiset suorituksemme peilautuvat fyysisenä kehona, mentaalisena selkeytenä ja tunne-elämän harmoniana. Kun kroonisia sairauksia hoidetaan ensimmäisen tason tekniikoilla, huomaamme potilaan yleisen tilan paranevan nopeasti. Kuitenkin, koska sairauden juuri on syvästi juurtuneena psyykkeeseen, tarvitaan pidempiä ja korkeamman tason tekniikoita, jotta paraneminen kaikilla tasoilla voi tapahtua. Joskus energeettiset tukokset ja kudosten myrkyt poistuvat yhtäkkiä Prananadi -menetelmän hienovaraisilla energioilla. Paranemisaika riippuu potilaan iästä ja psyykkisestä tilasta kuten myös siitä, miten paljon potilas on valmis muuttamaan jotain elämäntavoissaan.  Ja viimeiseksi, muttei vähimmäksi, potilaan karmasta, joka on hänen kykeneväisyytensä ottaa vastaan parantavia energioita. 

Varsinainen parantuminen vaatii aina potilaan osallistumisen healing- prosessin aikana. Potilas, joka haluaa parantaa elämänsä laatua elämän kaikilla tasoilla, lähtee kiehtovalle tiedon polulle, joka sisältää vaikutuksia menneistä olemassaoloista ja hienovaraisten elementtien puhdistamista, jotka luovat nykyisen ruumiillistuman. Persoonallisuushäiriönä manifestoituvien hienovaraisten elementtien epäpuhtaudet voidaan muuntaa seuraavalla tavalla:

-  maaelementin uudelleen järjestäminen kehossa tuo mukanaan kiinnipitämisen muuntumisen epäitsekkyydeksi 

-  vesielementin puhdistaminen tuo mukanaan ylpeyden muuntumisen ystävällisyydeksi

-  tulielementin stimulaatio kehossa tuo mukanaan ylpeyden muuntumisen nöyryydeksi

 -  ilmaelementin palauttaminen kehossa tuo mukanaan vihan muuttumisen rakkaudeksi

 -  tilaelementin toipumisesta seuraa välipitämättömyyden korvautuminen viisaudella

 Näiden portaiden asteittainen saavuttaminen mahdollistaa puhtaan tietoisuuden kokemisen (Rigpa), joka on terveyden absoluuttinen tila.

 Joitakin prananadi -hoidon vaikutuksia

-      vähentää hermostressiä

-      korjaa negatiivisia mentaalisia ja tunnetiloja

-      erityistekniikat auttavat vähentämään riippuvuuksia (tupakointi, alkoholi, päihteet) -      tukee kehon omia parantamisen prosesseja

-      auttaa kehon elinten ja kudosten paranemista ja jälleenrakentumista kirurgisten toimenpiteiden jälkeen tai pitkittyneiden sairauksien  jälkeen

-      kystien, munuais- ja sappikivien poistuminen ilman kirurgiaa

-      auttaa syövän hoidossa

-      hävittää täysin tai vähentää kipua

-      lisää elinvoimaa; virkistää, stimuloi

-      laajentaa ihmisen arvoja ja edistää persoonallisuuksien ominaisuuksia  

 Tämän perinteisen tiibetiläisen menetelmän avulla voit saavuttaa tehokkaita tuloksia seuraavissa tilanteissa: päänsäryt, migreeni, kilpirauhasongelmat, reuma, rusto- ja selkärangan kivut, sydän- ja verisuonitaudit ja aineenvaihdunnan ongelmat, kuukautiskierron häiriöt, neurologiset ongelmat, masennus ja lista vain jatkuu.

 

 

 

 

 

 

 
Usein Kysytyt Kysymykset
Mikä on Prananadi?
Se on tekniikoiden järjestelmä, joka tukeutuu tiibetiläiseen henkiseen perinteeseen. Se on uusi menetelmä, joka on sopeutettu nyky-ihmisen tarpeisiin. Menetelmän nimi on sanskriitiksi Prananadi, jonka voi tiibetiksi kääntää nimellä Tza-Lung. Sisäistäesään Prananadi menetelmän jokainen opiskelija/oppilas voi kehittää maksimaalista terveys potentiaaliaan, ja siten hän voi ymmärtää ja ja saada vastauksia eksistentiaalisiin kysymyksiin, kuten: Kuka minä olen? Mistä minä tulen? Miksi olen täällä? Mikä on minun elämäni tarkoitus/tehtävä? Pramanadissa ei ole kyse ainoastaan teoriasta, vaan se tarjoaa menetelmiä tiettyjen totuuksien suoraan kokemiseen, joiden kautta voit löytää vastauksia kaikkiin yllämainittuihin kysymyksiin.
Mitä voin oppia Prananadin kautta?
Prananadi on perinteinen tiibetiläinen henkiparannustekniikka ja myös tie kohti henkistä kehitystä. Näin ollen tekniikka rakentuu monesta tasosta, joiden kautta opimme erilaisia menetelmiä. Ne auttavat meitä parantamaan fyysistä, tunne- ja mielen terveyttä, sekä tuovat itsetuntemusta ja persoonallisuuden kehitystä. Opimme stressinhallinnan tekniikiikoita, jotka auttavat meitä taistelemaan kielteisiä tunteita vastaan, ja muuttamaan ne positiivisiksi sekä luopumaan pessimismistä ja masennustiloista jne. Opimme, miten voimme auttaa itseämme ja vähitellen myös, miten auttaa muita.
Kuka voi hoitaa minua, jos minulla on terveysongelmia tai jos haluan kokea Prananadi-menetelmän?
Yleisesti tai pienissä ongelmissa voi pyytää hoitoa keneltä tahansa kurssin käyneeltä, joka on saanut Prananadi-menetelmän initiaation. Suurempien terveysongelmien kanssa voi saada hoitoa sellaiselta terapeutilta, jonka Prananadi Mestari on valtuuttanut.
Kuinka monta hoitoa tarvitaan sairauden parantamiseen?
Pääsääntöisesti suositellaan 10 hoitoa, mutta on sairauksia, jotka voidaan ratkaista 2-3 hoitoistunnossa. Jokainen tapaus ja henkilökohtainen tilanne on tutkittava erikseen.
Kuinka kauan hoitotapahtuma kestää?
Henkiparannustekniikka sopeutuu jokaiseen terveysongelmaan. Hoidon kesto riippuu ongelmasta. Esimerkiksi: Myrkyn poistoon, latautumiseen ja koko organismin uudistumiseen 1.5 tuntia. Osteoporoosiin 45 min Hermojärjestelmän uudistamiseen 45 min Energialeikkaukseen, luuston, lihaksiston ja sydänjärjestelmän parantamiseeen, kasvaimiin 20-30 min. Jokainen asiakas pitää tutkia henkilökohtaisesti ja säätää hoitoaika sen mukaan. (Kaikki yllämainitut ajat ovat viitteellisiä. Ei ole varmaa, että menetelmällä pystytään hoitamaan kaikki taudit. Siksi suositellaan Prananadin käyttöä täydentävinä hoitoina.
Missä voin ilmoittautua Prananadin henkiparannusistuntoon?
Voit ilmoittautua sähköpostiosoitteessamme teacher@prananadi.org tai soittamalla +358 41 7284675 (puhutaan englantia).
Voinko minäkin oppia Prananadi menetelmän?
Kyllä, totta kai. Kuka tahansa, joka haluaa parantaa terveystilaansa, tulla enemmän tietoiseksi ja kehittyä henkisesti tiibetiläisten perinteisten menetelmien avulla, voi oppia menetelmän. Jotta omaksuminen olisi helpompaa, tämä menetelmä on jaettu useampaan tasoon ja aihepiiriin.
Miten Prananadi-kurssit auttavat meitä?
Ensinnäkin, Prananadi-kurssille osallistuminen auttaa meitä tuntemaan energiajärjestelmämme ja työskentelemään useiden energialajien kanssa energiatason nostamiseksi. Se auttaa mielen henkilökohtaisessa kehityksessä, antaen meille mahdollisuuden oppia perinteisen tiibetiläisen lääketieteen menetelmien kautta parantamaan terveystilaamme. Sen lisäksi se antaa meille kyvyn auttaa muita (heitä, jotka haluavat apua).
Miten tämä menetelmä on jaoteltu?
Menetelmä on jaoteltu usealle tasolle. Jokaisella tasolla voit saada opetuksia, jotka ovat erikoistuneet tietyille alueille. Kahden kurssin välissä me järjestämme retriittejä/johdettuja harjoituksia, joissa voit syventää kurssin aikana opittuja tekniikoita ja saada uutta tietoa ja menetelmiä tekniikan harjoittamiseen.
Miten kurssi tapahtuu?
Yleensä kurssi kestää kaksi päivää (viikonloppuna) - ja se tapahtuu klo 9.00-18.00, sisältäen yhden tunninpituisen ruokatauon. Kurssin aikana osallistujat saavat teoreettista tietoa, mutta päähuomio kiinnittyy käytännön sisäistämiseen. Energiat välitetään perinteisten tiibetiläisten initiaatioiden kautta (samanlaiset kuin Tza-Lung).
Missä ja millä kielellä kurssit pidetään?
Espanjassa - espanjaksi Ranskassa - ranskaksi Suomessa - englanniksi (tulkataan suomeksi) Kysynnän mukaan ja osallistujien tuella voimme järjestää kursseja myös muissa Euroopan maissa.