Opettajat ovat aina kyenneet soveltamaan henkisiä opetuksia aikaan, jolloin he elivät. Kun oli tarpeellista, nämä poikkeukselliset henkiset opettajat tulkitsivat uskonnollisia perinteitä ja yhdistämällä niitä sen ajan hengellisiin tapoihin tekivät siitä ajankohtaista (tai loivat jotakin aivan uutta). Siten suuret uskonnot syntyivät näiden tarpeellisten uudistusten myötä. Esimerkiksi 2500 vuotta sitten Budhismi syntyi Vedisen perinteen sisään. Viisi sataa vuotta myöhemmin Kristinusko syntyi Juutalaisuudesta. Uudistuksia tapahtui myös näiden pääuskontojen sisällä. Inhimilliset tavat, elämä ja sosiaaliset olosuhteet ovat muuttuneet radikaalisti näiden uskontojen perustamisesta. Ehkä tämä on yksi syistä, miksi noina vuosina kehittynyt yhteys pyhään on hävinnyt. Useammatkin syyt viittaavat siihen, että nämä uskonnolliset, tuhatvuotiset rakenteet ja kiistämättömät oppirakennelmat eivät sovi ihmiskunnan nykyisiin tarpeisiin. Moderni henkisyys edistää henkilökohtaista kokemuksia uskon sijasta ja suoraa tietämistä opinkappaleiden sijaan.

21. vuosisadan henkinen etsijä ei tyydy vain teoreettiseen tietoon; hänelle todellinen tieto tarkoittaa tietoa siitä, miten toimia oman elämänsä parantamiseksi. Jokainen elämän osa-alue edellyttää tehokkuutta ja menestymistä ja siksi on mahdollista parantaa elämänlaatua ja ylittää rajamme.

Edustamamme henkinenkoulu vastaa modernin ihmisen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin kaikilla tasoilla ja se on kehitetty Tiibetiläisestä muinaisesta traditiosta. Tätä järjestelmää, joka on sovitettu tavallisten ihmisten tarpeisiin, kutsutaan Prananadiksi. Tämä nykyisin Prananadiksi kutsuttu menetelmä on muokkautunut ja saavuttanut Euroopan samalla tavalla kuin muinainen tekniikka, jota käytettiin ja suojeltiin Intiassa Tiibetin Budhismin alkuaikoina, jolloin se vietiin Tiibetiin ja sovitettiin tiettyihin kulttuurillisiin kokonaisuuksiin. Tämä pyhä tiede on kiertänyt ja on jatkuvasti sopeutunut tuhansien vuosien aikana erilaisiin uskonnollisiin rakenteisiin ilman dogmatisointia. Kun Prananadi- menetelmää sovelletaan, keskeinen fokus on henkisten totuuksien saavuttaminen pikemminkin kuin sen teoreettisen taustan oppiminen. Tämä erottaa Prananadin muista henkistä poluista. Perinteisten intiaatioriittien jälkeen sovellettava menetelmä ohjaa harjoittajaa kohti syvempää Prananadi ilmiön ymmärrystä. Tästä seuraa, ettei Prananadi ole uskonnollisille periaatteille perustuva polku, vaan muinaisten valaistumistekniikoiden rakenne.

Dharmakielen mukauttaminen ei tarkoita vain älyllistä näkökulmaa. Se edellyttää tiettyihin muinaisten valosta ja äänestä muodostuneisiin malleihin keskittymistä, meditaatiota ja kontemplaatiota.

Dharmavuodatuksen hahmottamisessa saavutetaan eri henkisiä tasoja.  Esimerkiksi:

-      parantavien energioiden käyttö

-      hienovaraisten energioiden puhdistaminen ja muuntaminen

-      polun avaaminen edellisten elämiemme tuntemukselle

-      korkeimpien meditatiivisten tilojen saavuttaminen jne.

 Prananadi menetelmä auttaa meitä asteittain sulauttamaan tämän kielen ja saavuttamaan kaiken yllämainitun.

 YKSINKERTAISTA, HELPPOA JA TEHOKASTA

Prananadi - opetukset kuuluvat järjestelmään, joka mahdollistaa tiibetiläisen perinteisen parannusmenetelmän asteittaisen omaksumisen.

Prananadi- 1 taso

Prananadi, kuten kaikki autenttiset polut, alkaa fyysisen rakenteen harmonisoinnilla. Fyysisesti 1. taso puhdistaa kehon myrkyistä. Fyysisellä tasolla se vapauttaa inhimillisen energiarakenteen rasitteet. Ensimmäisen tason tekniikoilla voi parantaa ja uudistaa kehon. Tämä on valmisteluvaihe korkeampien energiatasojen saavuttamiseksi. Menetelmän harjoittaminen tukee elämää. Initiaation kautta saatua kykyä käyttää tätä energiaa, voidaan käyttää meihin ja kaikkiin aistiviin olentoihin kärsimyksen vähentämiseksi.

Hyödyt:

-      vaalii elämää

-      aloittaa paranemisprosessin

-      lisää tietoisuuden tasoa

-      auttaa vapautumaan mentaalisista ongelmista

-      kehittää kehollista älykkyyttä 

Prananadi – 2 taso                                                                                                                           

Ihmisen tietoisuus prosessoi ärsykkeitä valomuotoina (mielikuvina). Toinen taso opettaa meille meditaatiomalleja, joiden kautta voimme muuntaa negatiivisia emotionaalisia ja mentaalisia tiloja.  Tällä tavalla voimme vapauttaa itsemme monista psykosomaattisista vaivoista. Meillä on mahdollisuus tulla tietoiseksi mentaalisista malleista ja vapauttaa itsemme niistä. Meditaation huippukohta on kokemus alkuperäisestä kirkkaasta tietoisuudesta. Negatiivisista emotionaalisista tiloista tulee positiivisia. Esimerkiksi:

-      tyytymättömyys muuntuu olemisen iloksi

-      kateus muuntuu tyytyväisyydeksi, kiitollisuudeksi

-      mustasukkaisuus muuntuu itsearvostukseksi, itseluottamukseksi

2. tason tekniikoiden ja henkisten energioiden hallitsemisen jälkeen, voimme laajentaa niitä muihin; näin muutkin hyötyvät niistä. Toisen tason todellinen saavutus on se, että se on ensimmäinen askel kohti valaistumista.

Kolmas taso ja siitä ylöspäin sisältävät erittäin tehokkaita tiibetiläisiä tekniikoita. Tämä luonnollinen paranemisen/parantamisen tapa on luultavasti hienoimpia lahjoja, joita ihmiskunnalle on annettu.